Döntés szimuláció

Legyen szó akár termelésről, akár szolgáltatásról a vállalatok mindennapi működése számos különböző tevékenységet végző részleg, és az azokat összekapcsoló, egymással gyakran párhuzamosan futó folyamatokból tevődik össze.

Jellemzően, minél nagyobb méretű a vállalat, minél sokrétűbb a tevékenysége, minél több erőforrást használ, melyek több folyamathoz kapcsolódnak, annál komplexebbé válik a működési folyamatok hálózata.

Megfelelő döntést az képes hozni, aki ismeri a folyamatok, folyamatelemek és erőforrások kapcsolatát, azt mérni, becsülni tudja. Ez az optimalizálás előfeltétele. Ehhez nyújt eszközt az ún. diszkrét esemény szimuláció (DES). A DES alkalmas arra, hogy a vállalati folyamatokat a valóságnak megfelelően leírja és szimulálja, reprezentálva az egyes folyamatok és folyamatelemek hierarchiáját, kapcsolatait.

A DES alkalmas

• Teljes folyamat és valamennyi részfolyamat leírására, szimulációjára
• Az egyes folyamatokhoz és valamennyi részfolyamathoz költségek rendelésére
• A tevékenységben bekövetkező változások bemutatására, dinamikus kezelésére
• Végső soron: a folyamatok optimalizálására.

A DES szimulációra alapuló ABC költség allokációs eljárás ágazattól függetlenül alkalmazható minden olyan esetben, ahol szükséges:
• a vállalati folyamatok megtervezése vagy átformálása
• üzleti döntések előkészítése és modellezése pl. 3. gépsor beállítása
• új termék bevezetésének hatásai a folyamatokra
• komplex folyamatok átvilágítása
• termeléshez kapcsolódó, látens költségek kimutatása és számszerűsítése pl. anyaggazdálkodás, értékesítés és számlázási feladatok költsége az optimális erőforrás allokáció meghatározása erőforrások számának csökkentése/növelése pl. létszámleépítés
• új gép beállítása és az indokolt többleterőforrás mértékének meghatározása
Lean szemléletű folyamattervezés esetén a folyamatok modellezése és a költségekre gyakorolt hatásuk kimutatása.

Akkor, amikor az egyes folyamatokon, jelenségeken belül az egyedek, vagy azok egy csoportjának a működése határozza meg a szabályokat – ott ágens alapú (AB) szimulációt használunk.

Az AB alkalmas
Egyedek, vagy egyedek csoportjainak vizsgálatára, szimulációjára. Az egyedek kapcsolatba kerülnek eseményekkel, egymással így időben és térben változó tulajdonságokat vehetnek fel, vagy hagyhatnak el. Ebből fakadóan tipikusan alkalmas az AB szimuláció társadalomtudományi jelenségek leírására pl. fogyasztók viselkedése, piacok működése stb.
Munkánk során mi is ilyen feladatokra használjuk pl. vásárlók szokásainak vizsgálatára, ügyfelek igényeinek alakulására vagy éppen emberek mozgásának vizsgálatára, adott térben reptér, irodaház vagy rendelőintézet… stb.

Szervezet -Emberi erőforrás

A stratégia megvalósítása senki máson nem múlik, múlhat, mint akik azt nap, mint nap munkájukkal elősegítik. Nincs még egy olyan erőforrás, amelynek hatékonysága az időben ne lenne ennyire változó! Így egy vállalat egyik legfontosabb sikertényezője, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrásokat folyamatosan a leghatékonyabban alkalmazza.

Ez viszont nem, vagy nem csak az egyes emberek egyéni teljesítményeitől függ, hanem az egész szervezettől, a benne dolgozó emberektől, kapcsolataiktól, munkájuk szervezettségétől, irányításától, a szervezetre jellemző kultúrától, és még sok más, a szervezetre ható tényező eredőjétől.

Tanácsadóink segítenek abban, hogy szervezete folyamatainak elemzését követően olyan működési struktúrát tudunk ajánlani, amely megfelel gazdasági profiljának. Biztos kézzel tudunk különbséget tenni a különféle szervezeti struktúrák között, legyen az elsősorban projekt jellegű feladatokra, vagy folyamatos működésre szabva. Az általunk javasolt szervezeti felépítés törekszik a redundanciák kiszűrésére, ami garanciát nyújt a hatékony működésre.

A pontos tervezés során Ön már könnyebben láthatja az elkövetkező évek létszámigényeit, segítséget adva a költségek jobb tervezéséhez és kontrolljához.